mass destruction attack

mass destruction attack
masinio naikinimo ginklo naudojimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis MNG kovinis naudojimas, kurį nustato tam tikri statutai, nuostatai, instrukcijos, įgaliotų vadų įsakymai. MNG gali būti naudojamas bet kuriuose karo etapuose, tačiau didžiausia jo naudojimo tikimybė karo pradžioje, kai siekiama padaryti didžiausių nuostolių priešo pajėgoms, kariniam ekonominiam potencialui. Pagrindiniai MNG naudojimo būdai – ugnies smūgiai (antpuoliai). Smūgiui gali būti naudojamas tiktai branduolinis ginklas arba kelios MNG rūšys, arba masinio naikinimo ir įprastinis ginklai. Naudojant masinio naikinimo ginklą, veiksmingai ir patikimai naikinamos priešo grupuotės, sudaromos masinių sugriovimų, gaisrų, RChB taršos zonos. Pagrindiniai masinio naikinimo ginklo naudojimo principai yra šie: masiškumas, netikėtumas, pirmojo smūgio prevencija, svarbiausių priešo grupuočių ir objektų naikinimas svarbiausiomis kovos veiksmų kryptimis, nedelsiamas branduolinių ir cheminių smūgių rezultatų naudojimas, branduolinių smūgių derinimas su kitų masinio naikinimo ir įprastinių ginklų smūgiais. atitikmenys: angl. mass destruction attack rus. применение оружия массового поражения

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”